สัมผัสกับประสบการณ์ธรรมชาติ

ยกระดับการท่องเที่ยวด้วยการสัมผัสกับธรรมชาติและเรียนรู้วิธีการทำฟาร์มเกษตรในท้องถิ่นเพื่อนำผลผลิตที่สดใหม่และปลอดสารพิษมาปรุงอาหารในรีสอร์ทของเรา